Jak wstąpić do MZZPUP

Aby wejść do szeregów związków zawodowych:
  1. Wydrukuj i wypełnij ten formularz aplikacyjny. Wniosek można znaleźć tutajW zgłoszeniu konieczne jest samodzielne podpisanie podpisu!
  2. Zapłać za wstęp - (lub równowartość tej kwoty w innej walucie). Jeśli środki są wypłacane przez bank niebankowy, najpierw musisz upewnić się, że bank współpracuje z bankami w Polsce. Wysokość opłaty wstępu wynosi 10 złotych. Również raz z opłatą wstępu musisz zapłacić 6 miesięcy członkostwa w Związku Zawodowym. Miesięczna opłata członkowska wynosi 10 złotych. ** Łączna kwota wyniesie: 10 zł + 10 * 6 zł = 70 zł. Formularz z wymaganiami w języku ukraińskim tutaj w języku polskim znajduje się tutaj.
  3. Przygotuj dokumenty: wypełniony formularz wniosku z podpisem, kopia czeku na opłacenie składki członkowskiej, 2 zdjęcia (3х4 cm).
  4. Wyślij do nas i dołączyć dokumenty z pkt 3, o nazwie George Karyahina adres: ul. Kopernika 36/40, Warszawa, Polska (Jurij Karyagin, ul.Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa, Rzeczpospolita Polska ). W liście do podania adresu zwrotnego i kotaktni dane: imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail.
  5. Spodziewaj się pisemnego powiadomienia od związków, aby potwierdzić twoje członkostwo. Otrzymasz list na swój adres e-mail, inaczej skontaktują się z Tobą przedstawiciele Związku Zawodowego.
** Osoby, które są niepełnosprawne i świadectwo uczniów w przypadku dokumentów potwierdzających ten stan płacić miesięczną opłatę 5 zł. Wysokość zaliczki dla tych kategorii będą: 10 zł * 6 + 5 = 40 złotych złotych.
Związek zawodowy ma prawo do ochrony praw pracowniczych tylko tych obywateli, którzy otrzymali status oficjalnego członkostwa.
Drodzy kandydaci!
Jeśli masz pytania na temat procedur przyjmowania unii lub dokumenty, prosimy o kontakt z numerów telefonów, które można znaleźć w zakładce „Kontakt” lub pisać na adres e-mail profsukrpol@gmail.com


Wniosek o wstąpienie:

Заява про вступ
у Міжгалузеву профспілку українських працівників у Польщі
Я, що підписався нижче / заявляю про вступ до Міжгалузевої профспілки українських працівників у Польщі. Я зобов’язуюсь дотримуватися статуту профспілки та всіх рішень організації.
  [wersja polska]
Deklaracja członkowska
Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ukraińskich
w Polsce
Ja, niżej podpisany/a deklaruję niniejszym wstąpienie do Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ukraińskich w Polsce. Zobowiązuję się do przestrzegania Statutu Związku i wszelkich uchwał związkowych.

 [Русская версия ]

Заявление о вступлении
в Межотраслевой профсоюз украинских трудящихся в Польше
Я, нижеподписавшийся / заявляю о вступлении в Межотраслевой профсоюз украинских трудящихся в Польше. Я обязуюсь соблюдать устав профсоюза и всех решений организации.


(Podpis / підпис / подпись)
nazwisko/прізвище/фамилия:
imię/ім’я, по батькові/имя, отчество:
Telefon/телефон:
e-mail:
(data/дата)
(podpis/підпис/подпись)

Komentarze

Popularne posty

Obraz

KONTAKT